Koniec sezonu na letniej Chwiałce

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) są Samorządowym Zakładem Budżetowym Miasta Poznania, powołanym do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Poznania w dziedzinie sportu i rekreacji. Jego funkcjonowanie nadzoruje Prezydent Miasta Poznania poprzez Wydział S