Stanowoisko POSiR w sprawie nierzetelnych informacji publikowanych w mediach na temat rozbiórki budynku na terenie MOS przy ul. Gdańskiej

Stanowoisko POSiR w sprawie nierzetelnych informacji publikowanych w mediach na temat rozbiórki budynku na terenie MOS przy ul. Gdańskiej

Opublikowany

Konieczność rozbiórki budynku B na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce nie wynika z postanowienia POSiR, lecz jest wynikiem ekspertyzy, którą w 2017 roku zlecono przed planowanym remontem obiektów przy ul. Gdańskiej.

Wynika z niej, że eksploatacja budynku w obecnym stanie technicznym stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ekspertyza wykazała ponadto, że ze względów ekonomicznych wykonanie remontu jest bezcelowe. Wynika to z niewłaściwego posadowienia budynku, uszkodzonego układu konstrukcyjnego, licznych spękań, zarysowań i uszkodzeń ścian, a także jego zawilgocenia. Doprowadzenie budynku do stanu użytkowania wg ekspertyzy wiązałoby się z koniecznością wykonania licznych i skomplikowanych prac remontowo-budowlanych takich jak: pośrednie posadowienie budynku poprzez wykonanie mikropali lub studni, ponowne wymurowanie ok. 70% ścian oraz ponowne wykonanie stropodachu. Koszt takich robót znacznie przekracza wartość istniejącego budynku. Stosując się do zaleceń ekspertyzy POSiR w grudniu 2017 wyłączył budynek z użytkowania, a 26 marca 2018 uzyskał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.

W związku z planami rozbiórki propozycję przeprowadzenia ponownej ekspertyzy technicznej zgłosił Klub Sportowy Koziołek Poznań, który zajmował dwa pomieszczenia (magazyn i świetlicę) w budynku B. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji nie widzą jednak podstaw do podważania ekspertyzy wydanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe do jej wykonania. Ubytki i zniszczenia konstrukcji budynku są widoczne gołym okiem, a kwestia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Młodzieżowego Ośrodka Sportowego powinna stanowić najważniejszą przesłankę dla podejmowanych na tym terenie działań.

Oświadczenia Klubu Sportowego Koziołek Poznań dotyczące terminowego uiszczania opłat za korzystanie z obiektów POSiR nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym. Na przestrzeni ostatnich 3 lat klub spóźnił się z płatnością 23 razy, a największe opóźnienie wyniosło 71 dni. Obecnie KS Koziołek Poznań również korzysta z rozłożenia na 3 raty płatności w wysokości 1.967,60 złotych na podstawie uchwały nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018. W związku z powyższym mało wiarygodne wydają się twierdzenia klubu o chęci partycypacji w kosztach tak szeroko zakrojonego remontu.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji starają się wychodzić naprzeciw potrzebom klubu. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy zaoferował klubowi Koziołek zastępcze pomieszczenie z przeznaczeniem na magazyn. Klub wynajmuje ponadto dodatkowe pomieszczenie w sąsiednim budynku z przeznaczeniem na swoją siedzibę oraz korzysta bezpłatnie z boiska Orlik znajdującego się na terenie Oddziału Rataje POSiR przy Osiedlu Piastowskim. POSiR stosuje również, na podstawie i w granicach prawa, wspomnianą wyżej ulgę w spłacie należności wynikających ze zobowiązań cywilnoprawnych (umowy najmu). Warto dodać, że KS Koziołek Poznań jest również beneficjentem dotacji z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Zmiany w skateparku na Oddziale Rataje

temu

Drewniane rampy Skateparku Wyspa na terenie Oddziału Rataje POSiR zostaną z końcem kwietnia wygrodzone i wyłączone z użytku. Ich stan techniczny zagraża bezpieczeństwu. Wszyscy użytkownicy skateparku będą mogli nadal korzystać z elementów betonowych.
Memoriał Bronisława Szwarca

temu

Blisko 2 tysiące uczniów z Poznania i okolic w środę 25 kwietnia weźmie udział w drużynowych biegach przełajowych na Polanie Harcerza nad Maltą.  Impreza oprócz popularyzacji sportu ma na celu uczczenie pamięci wybitnego lekkoatlety oraz patrioty – Bronisława Szwarca. Zawody są rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczestnicy będą się ścigać na dystansach od 1000 do 3000 metrów. Biegi odbędą się na oznaczonych pętlach w pobliżu Polany Harcerza.
Wielkanoc z POSiR

temu

Jak co roku Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zachęcają, by nie spędzać całych świąt przy stole. Warto spalić nieco kalorii korzystając z obiektów otwartych w okresie świątecznym.
1000 przedszkolaków na Sportowym Zajączku

temu

Blisko 1000 przedszkolaków z 40 poznańskich przedszkoli odwiedzi w tym tygodniu Halę Widowiskowo-Sportową Arena w trakcie Sportowego Zajączka. Jest to 16 edycja imprezy organizowanej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.  Pierwsi przedszkolacy spotkali się z Zajączkiem w poniedziałek 26 marca.